Risk DanışmanlığıRisk analizi sonuçlarına göre güvenlik ihtiyaçlarınızı belirler, kısa, orta ve uzun vadeli güvenlik prosedürlerinizi oluşturur ve üst yönetime sunumunu yapar. Üst yönetime sunulan rapor doğrultusunda fiziki güvenlik ekibini oluşturur, elektronik güvenlik sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirir ve kalite yönetim politikası doğrultusunda periyodik denetimleri gerçekleştirir.

Keşif
- Proje Keşfi
- Personel İhtiyacı Tespiti
- Teknoloji İhtiyacı Tespiti

Proje Altyapı Hazırlığı
- İşyeri Talimatları
- Personel Seçimi
- Teknolojik İhtiyaçların Tespiti Denetim

Konusunda uzman ekibimiz tarafından verilen bu hizmetler sayesinde güvenlik riskleri en aza indirilmiş olur.

Adres : Şehsinan Mah. Hüsmen Kalfa Sk. Avukatlar İş Merkezi No: 5 Kat: 3 Büro No: 49 Çorlu / Tekirdağ      Telefon : (0282) 650 01 28      E-posta : guvenlik@towergrup.com